Montage

Både trækonstruktioner og betonelementer til såvel bolig-, industri og institutionsbyggeri.

Montagen af betonelementer omfatter alle elementtyper:

– vægge; bagmur, lejlighedsskel og skillevægge

– facader

– dæk, altaner og altangange

– trappetårne, trapper

– søjler og bjælker

– tagelementer

– badekabiner

– stålkonstruktioner

montage
P1
P2
P3
P4